Začne v šestnáct hodin a zazní duchovní hudba. Účinkuje Květuše Ernestová (soprán) a komorní pěvecký sbor Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice. Na varhany hraje Drahoslav Gric. O slovo se postará rokycanský páter Marek Winiarski, umělecký přednes je doménou Veroniky Slavíkové. Vstupné je dobrovolné a přispěje na opravu kostela. Dodat je třeba, že v rámci koncertu zazní skladby Gounoda, Dvořáka, Wágnera, Schuberta a Francka.

Za připomenutí stojí i to, že zpěvačka se narodila ve Zdicích a zemřela v Pětidomí u Zbiroha, náležejícím dnes ke Kařezu.