Nová čistírna odpadních vod začala sloužit svému účelu. Jsou do ní svedené splaškové vody zhruba ze třetiny obce a dále z nové obytné zóny pod sokolovnou, kde už vyrůstají domy. Akce vyšla na 13, 5 milionu korun a obci k ní pomohla dotace z Evropských fondů.

Cílem obecního programu zůstala voda i nadále. V její úpravně zastarala technologie. „Chtěli bychom ji letos kompletně vyměnit. To nás řádově přijde asi na šest set tisíc,“ předpokládá starosta Václav Krofta. Dodal, že výrobní cena jednoho kubíku vody je v současnosti 39 Kč, přičemž vodné v obci (za stejné množství) dosud činilo 25 Kč. Od dubna se z rozhodnutí zastupitelstva zvýší na 30 Kč/m³. „Současný provoz úpravny vody je z hlediska nákladů velice náročný. Věří– me, že změna technologie vý– daje sníží,“ konstatoval Krofta.

Záměrem obce je také rekonstrukce chodníků kolem silnice 605/II procházející celým Kařezem. Vzhledem k dél– ce trasy je akce propočítaná na 15 milionů. Na to Kařezští z vlastní kapsy nestačí. Proto požádali o dotaci přes Státní fond dopravní infrastruktury. Vzhledem k objemu prací je i tak projekt rozdělený do tří etap. Na první z nich v současnosti obec žádá o 6,5 milionu. „Pokud budeme mít štěstí, tak bychom s budováním této etapy začali ve druhé polovině roku,“ míní starosta.