V neděli se v sídle úřadu uskutečnilo jejich vítání. Jana Kuncová, pracovnice OÚ, pozdravila přítomné, starosta Václav Krofta slavnost-ně potvrdil dětem domovské právo v obci. Rodiče se zapsali do pamětní knihy, děti obdržely hračku a maminky květinu. Zarecitovat a zazpívat pod vedením Aleny Trskové přišli školáci.

KAŘEZSKÝ STAROSTA VÁCLAV KROFTA vítal nejmenší občánky.