Peněžní ústav zvolilo zastupitelstvo 14. července. Na čtvrtek obec stanovila další rozhodující akci. Uskuteční se otevírání obálek s nabídkami firem na provedení stavby, kvůli níž se obec do úvěru pouští.

Stavbou je rekonstrukce sokolovny. „Jsme malá obec, ale na úvěr si troufneme. Uspěli jsme totiž ve 3. etapě Rozvojového operačního programu sdružení Jihozápad,“ vysvětloval starosta Václav Krofta. „Pokud rekonstrukci do konce dubna příštího roku zvládneme a v květnu předáme závěrečné vyúčtování a další náležitosti, získáme z Evropských fondů 17 milionů a 770 tisíc korun. Hned potom by se úvěr zrušil,“ objasňoval.

Kromě vysokého úvěru si obec ale bere ještě jeden – jedenapůlmilionový. Podmínkou dotace totiž je, že do akce obec také vloží část peněz. Druhý úvěr bude Kařez splácet po čtrnácti tisících měsíčně asi dvanáct let.

„Vzhledem k možnosti mít zase provozuschopnou sokolovnu, která je pro Kařez i okolí centrem dění, jsme se v obci shodli, že to za půjčku stojí,“ dodal Krofta.

„Rekonstrukci sokolovny moc vítám hlavně za školu,“ řekla nám její ředitelka Jana Nosková. „Využívali jsme ji během školního roku každý týden pro cvičení, ale i kulturní dění. I když už málo vyhovovala, byli jsme za ni rádi. Když teď vím, že zrekonstruované zařízení bude mít navíc klubovny, kde se děti budou moci scházet, a najdete se tu i prostor pro keramickou činnost, těšíme se tím spíš.“

„Ty klubovny budou obrovským přínosem. Za turictický oddíl, který s manželkou vedeme, ale i za další sportovní a zájmové organizace jsme za ně moc rádi,“ konstatoval Jan Bouda.

Bude tedy kde cvičit, pořádat zábavy i vést klubový život. Trochu zkrátka přišli příznivci saunování, protože, jak vzpomíná třeba Stanislav Gabriel, pod restaurací jsou sklepy, kde sauna bývala. „Sauna bohužel nebyla uznatelným nákladem dotace. Do budoucna se jí ale Kařez určitě dočká. Prostory stavebně připravené budou, takže pak jen dokoupíme saunovací buňku,“ míní starosta.

Do výběrového řízení na zhotovitele stavby se přihlásilo pět firem.Posledního července komise otevře obálky a vybere. Smlouvu se stavebním dozorem už obec uzavřela. Do 15. srpna musí být Kařez vyzván k podpisu smlouvy o dotaci a v září chtějí rozeběhnout práce naplno.

Rekonstrukce tedy co nevidět začne, ale místní už si pospíšili i s výběrem provozovatele pro novou restauraci. „Ta má přece pro sousedské vztahy a sbližování lidí také velmi důležitou roli,“ říkají Kařezští.