Otřesná událost se odehrála tento týden v Klabavě. Michaela Gécová se chystala se svojí švagrovou Simonou Šmolíkovou vystoupit na zastávce z vlaku. Než však stačily vyndat kočárky, souprava se dala do pohybu. Bezmocná matka zůstala stát na perónu v Klabavě. Naštěstí ve vlaku zůstala druhá z žen. Hrůzný zážitek završilo to, že zůstaly otevřené i dveře.

Zdrcená matka ihned poprosila dělníky, kteří pracují na stavbě koridoru, aby jí půjčili mobilní telefon. Otřesný zážitek dala na svůj facebookový profil, aby tak mohla varovat ostatní matky. Její výpověď přinášíme v přiloženém infobloku.

O vyjádření jsme požádali České dráhy. „Především se mamince za nepříjemný prožitek omlouváme. Vlakvedoucí po příjezdu do stanice Plzeň o události informovala svého nadřízeného, ten se mamince omluvil. Událost s vlakvedoucí projednáme a budeme postupovat podle interních předpisů," sdělila mluvčí ČD Radka Pistoriusová. „Vlakvedoucí v Rokycanech pomáhala vystoupit s kočárkem jiné cestující, a proto se nastupujícím maminkám nemohla věnovat. Po odjezdu vlaku vlakvedoucí prováděla revizi jízdenek, do sousední stanice Klabava nestihla celý vlak projít. V Klabavě vystupovalo a nastupovalo do cca pěti cestujících. Na osobním vlaku byly vozy s centrálním zavíráním dveří, takže je zavřel strojvedoucího ze svého místa poté, co dostal souhlas k odjezdu od vlakvedoucí," popsala situaci a dodala doporučení pro maminky: „Obraťte se na vlakový personál při kontrole jízdenek a oznamte, na které stanici či zastávce budete vystupovat. Jednak vám personál může pomoci tam, kde nejsou nízkopodlažní vlaky ani odpovídající nástupiště, a hlavně bude vědět, že výstup bude trvat déle," uzavřela Pistoriusová.

pokračování na str. 2 sobotního vydání Rokycanského deníku