Poplatníky jsou všechny osoby trvale hlášené v obci včetně přihlášených cizinců a vlastníci nemovitostí, které jsou určené nebo slouží k rekreaci na území Rokycan.

Začátkem května budou zaměstnanci úřadu doručovat složenky k úhradě tohoto poplatku. I přesto, že jsou občané, kteří poplatek hradí sami v pokladně MěÚ Rokycany nebo převodem na náš účet, je převážná většina těch, kteří si složenky přejí poslat, proto jim město vychází vstříc. Zákon nám tuto povinnost neukládá, proto za nedoručení složenky město nezodpovídá. K úhradě v pokladně noste složenky s sebou ( pokud je obdržíte ), je na nich čárový kód, urychlíte tím odbavení.

Prosíme poplatníky, aby si splatnost ohlídali a poplatek uhradili včas, jinak jim hrozí navýšení poplatku o jednonásobek (o 500 Kč ).Variabilní symboly (jsou stejné ) můžete získat na tel. čísle 371 706 109 (Brožová) nebo na mailu ibrozova@rokycany.cz, včetně čísla účtu.