„Zemina, která se v rámci jeho rozšiřování vytěží, se má ukládat pod hrází. Zvýšení terénu navíc posílí i její bezpečnost,“ prozradil starosta Pavel Kočárek. Určitá omezení pro místní z akce vyplynou. Vedle ruchu třeba to, že hráz nebude průchozí ani průjezdná pro cyklisty.

Pro vozidla stavby se pod hrází buduje provizorní přemostění. Obcí projíždět nebudou. Zvýšené nebezpečí podle starosty hrozí jenom u vjezdu na silnici pod železniční zastávkou Klabava.

Pokud jde o páteřní cyklostezku Plzeň – Praha, zůstává v provozu. V prostoru pod hrází vzniknout dvě až tři výhybny kvůli vyminutí se cyklistů s technikou stavby. Podrobnosti k rekonstrukci přineseme.