„Asi za tři týdny budeme volit nové vedení sboru, který potřebuje jednoznačně omladit,“ sdělil Duraj. Doufá, že se valné hromady zúčastní minimálně šedesát procent členů, aby mohla být usnášeníschopná.

Podle Davida Waigla, který je členem SDH už patnáct let, je možné hledat částečnou chybu ve špatné komunikaci uvnitř sboru. „Samozřejmě se na tom podílí také to, že jsme všichni velmi pracovně vytížení a někteří mají i jiné záliby,“ uvedl.

Nyní je ve sboru čtyřicet dobrovolných hasičů a scházejí se pravidelně jedenkrát za čtrnáct dní. Na srazech převážně trénují, starají se o techniku, uklízejí. „V poslední době jsme se rozšířili o ročníky osmdesát, což je dobře,“ uvedl Duraj s tím, že další zájemci jsou vítáni. „Rádi bychom svépomocí zrekonstruovali hasičárnu, ale hlavně bychom chtěli, aby byl SDH funkční, schopný výjezdu a mohl tak být součástí integrovaného záchranného systému,“ dodal mluvčí.

Podle starosty Klabavy Jiřího Vohradského měli už místní dobrovolníci namále. „Dokonce jsme už uvažovali, že bychom sbor zrušili a platili Ejpovickým či Rokycanským. Budeme ale samozřejmě rádi, když začne být aktivní a vyvine snahu udržet se,“ doplnil.