Úvod obstarala děvčata: dvě s tanečním vystoupením, jedna s gymnastickou sestavou a doplnil je šikovný fotbalista. „Následoval překážkový běh, skok do dálky, hod na koš, kopy na branku, skákání v pytli a pozvaný byl zástupce BESIPu,“ uvedla ke scénáři náčelnice DTJ Hana Kalčíková.

Dětí dorazilo přes třicet, některé s rodinným doprovodem. Pouze jednou je pod střechu zahnala průtrž mračen, ale nikdo neodešel. Všichni aktéři se ve finále dočkali odměn. Tři nejlepší v každé kategorii převzali klasické medaile, které zajistila obec. Ostatní si pochutnali na čokoládových.