„Naším cílem je také dostat se na minimální hladinu zásobního prostoru přehrady. Vytváříme si tedy rezervu pro případ velké vody, ale nemusíme přitom zatím ani více odpouštět. Odtok je pořád stejný, kdežto přítok se kvůli mrazům snížil,“ vysvětloval.

Výsledkem je klesání hladiny. Měření vodohospodářů také ukazují, že vymrzáním se denně o 1 až 2 centimetry snižuje vrstva ležícího sněhu. „Podobně tomu bývá i nahoře v Brdech, takže pokud bude při oteplení sníh odtávat postupně, neměli bychom mít problémy. Horší variantou je, když do oblevy začne navíc pršet,“ upozornil hrázný.

„Kdo jednou zažil záplavy, bojí se už pořád,“ je přesvědčená Anna z Kamenného Újezda. Voda je hrozný živel, jakmile začne stoupat, všechen ten děs se vrací. Už to nechci zažít,“ dodala.