Rokycanští dovezli smrk z polesí Kotel včera ráno a bleskově ho za asistence techniky ze společnosti Rumpold vztyčili na Masarykově náměstí. „Termín, kdy ho rozsvítíme, však po mne nechtějte,“ konstatoval starosta Václav Kočí . Ve stejném duchu se vyjádřil tajemník zbirožského úřadu Pavel Vlček: „Měli jsme vyhlédnutou jedli z Kařezu, jenže nakonec putovala do Plzně. Takže náhradní variantou je rovněž jedle, ale ze zahrady rodinného domu tady ve městě. Právě v úterý ji osadíme.“

Pozadu nezůstávají mnohem menší místa. Třeba v Příkosicích má značný ohlas výzva, týkající se výroby speciálních ozdob v domácnostech.

Klabavští patrioti využili k transportu smrku víkend. „Pátým rokem za sebou přijímáme nabídku Michala Bímana z firmy Focus Invest. Jezdíme si pro strom do prostoru haldy nad Ejpovicemi,“ sdělil starosta Pavel Kočárek.