„Je to stále častější nešvar. Vrcholem bylo, když se nedávno dva hafani porvali do krve,“ zdůraznila místostarostka Eva Slatkovská. Hlasování bylo až na jednu výjimku jednoznačné, ale přesto v diskusi zazněly další názory. „Jak se chcete vypořádat s psími výkaly,“ zajímal se bývalý starosta Jindřich Maštálka a nastartoval tím další okruh vystoupení.

Součástí jednání bylo i schválení částek za domovní odpad. Při 42 svozech půjde o 2030 korun, při 26 o 1365 a při dvanácti o 820 korun.