Roste u obecní klubovny a v sobotu večer dění nejprve odstartovali Lobezští trubači. Pár slov sdělila spoluobčanům místostarostka Eva Slatkovská a vzápětí se připojila k mohutnému pěveckému chóru místních umělců. Po zesnulé Hance Durajové (na kterou přítomní nezapomněli) se ho ujala Iva Mužová.