Subjektu s necelou stovkou zaměstnanců a 4685 hektary k obhospodařování. Orné půdy je přes čtyři tisíce hektarů a převažují obiloviny (zejména ozimá pšenice na 1026 ha) s pícninami.

„Oslovili jsme žáky 6. až 9. tříd z Radnic, studenty ze střední školy v Plasích. Včetně zajištění dopravy a kromě nich dorazili další zájemci. Celkově tu bylo přes 140 hostů,“ pochlubil se personalista Luděk Razím.

První cesta účastníků vedla do střediska živočišné výroby v Kladrubech. Ustájeno je tu 940 dojnic a několik set kusů telat. „Návštěvníky zaujaly nové stáje včetně dojírny. Což byla investice, realizovaná před třemi lety,“ dodal Razím. Atraktivní byla rovněž prohlídka bioplynové stanice. Elektrickou energií zásobuje nejen zmíněný areál, ale dodává ji i do sítě. V neposlední řadě musíme zmínit mechanizaci. Především kluky zaujal obří pásový traktor.

Propagaci tuzemského hospodaření podpořil oborový svaz.

Žáci čtvrtých a pátých tříd ZŠ Jižní předměstí se seznámili s prací hasičů i policie.
FOTO: Jižní hostilo záchranáře