Obrázky s podtitulem Ilustrace na motivy děl Boženy Němcové, K. J. Erbena či Miroslava Bartoše a jiných lze až do 25. ledna příštího roku nosit do 2. patra dětského oddělení.

Práce musí být zezadu zřetelně označené jménem, věkem, třídou, školou autora a kategorií. Formát je zvolený A3 a technika může být tuš a vodové barvy (možno připojit voskové pastelky). Zde jsou kategorie: 1) MŠ, 2) ZŠ 1.-3. třída, 3) ZŠ 4.-6. třída, 4). ZŠ 7.-9. třída, 5) ZUŠ mladší žáci a 6) ZUŠ starší žáci. Vernisáž výtvarných děl se uskuteční 3. února.