„Je jasné, že dnešní děti tráví u počítače hodně času. My ale o čtenáře nepřicházíme, těch nejmenších naopak přibývá,“ uvedla knihovnice z Hrádku Blažena Svobodová, která si to vysvětluje tím, že děti mají v regálech knihovny z čeho vybírat. „Ptáme se jich, co je zajímá, a na základě toho knihy pořizujeme,“ dodala.

Zájem o četbu ale podle ní ztrácejí čtenáři ve věku patnáct až dvacet let. „Ti sem chodí převážně vyhledávat informace na internetu a pro doporučenou literaturu,“ sdělila Svobodová s tím, že poté, co jim školní povinnosti odpadnou, vracejí se někteří zpět.

Úbytek malých i velkých čtenářů nezaznamenali ani v Městské knihovně v Rokycanech. „Převážná většina se k nám přihlásila kvůli půjčování knih,“ sdělila ředitelka zařízení Ludmila Vyčichlová. Podle ní se však najde možná půl procenta čtenářů, kterým jde hlavně o třicetiminutový přístup na internet zdarma.

Podobnou zkušenost s návštěvností mají rovněž ve Zbiroze. Ani tady na nedostatek čtenářů nežehrají. „Kvůli internetu sem chodí zvláště starší děti. Ale i ty si většinou půjčí také knížku,“ uvedla knihovnice Dana Turková, podle které hraje velkou roli v motivaci k četbě škola a zejména učitelé českého jazyka. „Setkávám se s tím, že především žáci druhého stupně základních škol a třeba i v prvních ročnících středních škol musejí číst velmi složitou literaturu. Nebaví je to a zákonitě je to pak v další četbě odradí,“ konstatovala.

Odborníci se shodují, že na děti mají velký vliv také rodiče. „Pokud oni čtou, chodí do knihovny a přivedou je sem, jejich potomci si k nám snáze najdou cestu, četbu si osvojí, zvyknou si tu,“ myslí si knihovnice z Mirošova Eva Švábová.

Zda žák či student pravidelně čte, poznají knihovnice na první poslech. „Tito lidé se lépe vyjadřují, mají bohatou slovní zásobu, jsou schopni vystupovat na veřejnosti a obhájit si svůj názor. To, co jim dá kniha, jim internet nenahradí,“ je přesvědčená Turková.

Knihovny na Rokycansku se snaží působit už na nejmenší. Spolupracují i s mateřskými školkami, pro které pořádají besedy, autorská čtení a jiné zajímavé akce.