„Očekávali jsme značnou účast veřejnosti, pod petici se podepsala stovka lidí," uvedl starosta František Končel. Třebaže provoz tohoto druhu schvaloval odbor životního prostředí MěÚ Rokycany a krajského v Plzni, kvůli informovanosti se zástupci Mýta vypravili na zkušenou. Byli se podívat v Chotíkově, kde kom- postárna už funguje. „Z petice vyplývá, že lidé měli představu zátěže, jakou způsobuje bioplynová stanice. Ale žádný takový zápach a podobné neduhy jsme nezjistili," sdělil Končel.

Nejde ale jen o pach, kterého se mnozí stejně obávají. „Okolí města teď vypadá neutěšeně, vrství se tu haldy bahna z Holoubkovského rybníka. Navíc z aut, jež ho převážejí, vytéká. Kolem je spousta nepořádku, zvýšila se prašnost a přibylo i zplodin z výfukových plynů. Chtěli jsme vědět, na čem jsme, a požadujeme čistotu ulic," uvedla Zdeňka Hošková, která se spolu s dalšími pod dokument podepsala. Primárně lidem vadí fakt, že nebyli o záměru vzniku kompostárny informovaní. „Teď nám zástupci města řekli, že rozhodovaly jiné instituce a že už je všechno vlastně povolené," zlobí se.

Pokud jde o bahno, jeho deponování v okolí Mýta bude nejméně dva měsíce pokračovat. Provozovatel kompostárny ale slíbil, že dvakrát týdně bude od nynějška ulice čistit. Tamější si také vymohli slib, že biologický odpad mohou do provozovny vozit zdarma.

Zařízení by mělo vzniknout na území bývalého teletníku, při cestě do Cheznovic. Zpracovávat má trávu, štěpky a podobný odpad. „Výroba není pro okolí zatěžující ani nebezpečná. Přetvářet chceme biologicky rozložitelný odpad typu větví, trávy a podobně. Po předložení návrhu záměr schválil odbor životního prostředí (ŽP)," informoval za Kompostárnu Mýto Martin Šoltys. Dodal, že uvedená instituce naopak činnost podobného rázu podporuje. Trávu ze sečí a prořízek stromů by na místo měly v budoucnu vozit i okolní obce. „Projekt je v souladu se zákonem o odpadech a nebude mít dopad na žádnou složku životního prostředí," konstatovala Iveta Šmolíková z odboru ŽP Městského úřadu Rokycany. „Navíc zpracovaná surovina bude mít další využitelnost, což vzhledem k tomu, že spousta biologického odpadu zbytečně končí na skládkách a zabírá místo, je nespornou výhodou," dodala.