Účastníci se shodli, že pro lidi, kteří se náhle ocitnou bez přístřeší, je zapotřebí vytvořit krizovou buňku. Kapacita azylových prostor Oblastní charity Rokycany je totiž naplněná. Buňka by měla mít dvojí využití. Jedním cílem je poskytnutí azylu lidem ve výjimečné situaci, druhým pak vytvoření hygienického zázemí (krizové lůžko) pro ty, kteří nemohou do noclehárny či ubytovny. Podoba buňky a nastavení pravidel se bude domlouvat.

Nejen v rámci okresu, ale i kraje se také má začít řešit pobytové zařízení pro zdravotně znevýhodněné seniory bez finančního zajištění.

Tereza Eberlová a Ondřej Raffel za komunitní projekt zdůraznili též problém zařizování prostor určených pro obývání lidmi v krizové situaci. Jednající dospěli k návrhu, aby se ve spolupráci se sběrnými dvory vytvořila nábytková banka kvalitních odložených věcí. Za velmi závažný problém přítomní označili skutečnost, že protidrogové služby jsou v regionu poskytované jen terénní formou. Rozsah je malý. Naprosto též v okrese chybí „kamenné“ centrum, sdílené více službami, aby se klienti hledající pomoc vyhnuli možnému „zaškatulkování“.