V těchto dnech se na Městském úřadě v Rokycanech chystají ve správním řízení projednat stížnosti občanů bylo jich šest, které dorazily na podatelnu úřadu. „Do budoucna jsme s právními zástupci připravili podklady pro to, aby v případě dalšího opakování mohlo dojít ke zrušení akce. V tomto případě tak učiněno bohužel být nemohlo," prozradil první místostarosta Tomáš Rada a dovysvětlil: „Ke zrušení může dojít maximálně do tří dnů od podání ohlášení shromáždění. Pokud k tomuto budou závažné důvody. Ty se však objevily až po zahájení samotné akce v ulicích města," dodal Rada.

Připomeňme v závěru několik názorů od uživatelů Facebooku.

Lucie Ratajová: „Též mě to překvapilo a znechutilo, jenže za mě to bylo už na náměstí, kde projdou mraky dětí, které tomu nerozumí a nemá jim to kdo vysvětlit."

Lucie Tomová: „V minulosti byla mimochodem tato akce například v Havířově ukončená za pomoci policie. V Liberci už v roce 2010."

Liduš Hanzelínová: „A teď bylo to samé v Plzni na Borech, na konečné tramvaje v parku. Kdo to povoluje? Kdo jsou ti lidé?"