Slavnosti léta se zrodily z nohejbalového klání

Letní slavnosti, pořádané v Kornaticích mnoho let, jsou místem setkání známých a přátel, i místem navázání nových kontaktů. Slouží k odpočinku a společné zábavě.

Vznikly jako pokračování tradice nohejbalového turnaje dvojic pro hráče na okresní úrovni, pořádaného od roku 1985 až do současnosti. Postupně se přidaly soutěže na ruském kuželníku, střelbě ze vzduchovky a hodu šipkami. Ani na děti návštěvníků se nezapomíná a mohou získat nějakou mlsnotu za hod na „Pana Moulu“, pohoupat se na houpačce, zahrát si dětský kulečník,pohrát si na pískovišti či svézt se na koni.

Pokud někdo není soutěživý typ, může si prohlédnout různé výstavky, některé i prodejní, které se pořadatelé snaží obměňovat. Předvedeny byly práce košíkářů, plastikových modelářů, leteckých modelářů, sbírka pivních tácků, olejomalby, ale také nejnovější modely vozů Škoda, zahradní technika VARI, námořní jachta či různé ozdobné i praktické domácí předměty, jejichž výstavy jsou mimořádně populární.

Mnohé výstavky jsou provázeny ukázkami, které dodají zvláštní kouzlo. Předvedení historických kol v dobových kostýmech či motocykloví veteráni při jízdě nadchnou každého fandu dob minulých. Unikátním zážitkem byla i letecká akrobacie.

Výhra vždy potěší a proto na závěr dne jsou slosovány prodané vstupenky a návštěvníci si mohou odnést některou z mnoha desítek cen, které darovali sponzoři této akce. Sponzorům patří za jejich dary velký dík, neboť jedině díky jim je možno Letní slavnosti pořádat v této podobě a něco zůstane i pro organizátory, tedy Sportovní klub a Sbor dobrovolných hasičů v Kornaticích. Jejich výnos jim zajišťuje fungování i v dnešní, tržní společnosti.

O dobrou pohodu se stará i hudební program laděný stylem country včetně večerního country bálu. Ten je při některých ročnících vystřídán taneční zábavou s oblíbenou dechovou hudbou. V odpoledním programu se skupiny střídají a ke slovu přijdou i jiné hudební směry. Například vystoupení Ondřeje Římka, tehdy osmiletého mistra ve hře na harmoniku se dostalo velkého ohlasu.

Při přípravě každých slavností se organizátoři snaží program měnit a doplňovat tak, aby i pravidelný host vždy nalezl něco nového. Cílem nejsou žádné prodejní trhy či soutěže v pití. Snaží se spíše budovat dobrou náladu“ venkova a přinést i trochu nového poznání.

Pokud se chcete podílet na přípravě dalších ročníků svými náměty či sponzorskými dary, neváhejte kontaktovat organizátory a přispět ke zpestření i vašich kornatických slavností.

Lidé postavili zbrojnici i prodejnu

Kornatice se nacházejí v jihozápadní části okresu. Zhruba dvanáct kilometrů jižně od Rokycan a osmnáct km východně od Plzně. Krajina okolo Kornatic byla velmi oblíbená a využívaná obyvateli velkých měst k oddychu a odpočinku už ve třicátých letech minulého století. Tato skutečnost se odrazila na charakteru obce. Bohužel i v tom horším smyslu, neboť v sedmdesátých letech v ní byla direktivně zakázána bytová výstavba, což mělo za následek úbytek obyvatel a postupný úpadek. V devadesátých letech obec získala samostatnost a od té doby opět začíná růst.

Přes všechny potíže se život v Kornaticích nikdy nezastavil úplně. Jak bylo dříve na venkově nutné, tedy zdarma, občané postavili hasičskou zbrojnici a prodejnu, přestavěli kulturní dům a víceúčelovou požární nádrž a provedli mnoho dalších úprav a staveb, které nám zlepšují život dodnes.

V roce 1999 se uskutečnila výstavba sportovního areálu se dvěma antukovými kurty a stavba dětského hřiště. Zčásti dodavatelským způsobem a hlavně svépomocí občanů, protože finanční možnosti obce jsou velmi omezené. Na zázemí kurtů se stále pracuje. Dnes je k dispozici i sprchová buňka. Vedlejší stodola byla obcí odkoupena a je postupně přestavována na další, kryté kurty. V roce 2005 byla dokončena plošná plynofikace celé obce. Ve stejném roce započal prodej nových stavebních parcel U křížku. Parcely byly zasíťovány a prodej rozdělen do tří časových etap. Celkem zde má vyrůst téměř padesát nových rodinných domků.

V okolí naší vesničky je stále krásná příroda s tajemným kouzlem zaniklých osad a tvrzí až z keltského období. Je velmi oblíbena hlavně cykloturisty, kteří využívají síť cest v lesním masívu, který se táhne od Tymákova okolo známého zámku Kozel až k Mirošovu.

Okolí Kornatic nabízí množství atraktivních turistických tras

Popularita Kornatic, ze tří stran sevřených lesy a kopci, se táhne od třicátých let našeho století. Tehdy začaly vznikat chatové osady v dlouhém pásu kolem Kornatického potoka od Mešna až po jeho soutok s Úslavou.

Mnohé městské rodiny také dojížděly na tzv. letní byt do rodin místních obyvatel. Dnes je v katastru Kornatic pouze 28 trvale obydlených domů, ale 21 rekreačních chalup či domů neobývaných a 65 chat. Ve skutečnosti je jich téměř dvojnásob, ale správní rozdělení je provedeno tak necitelně, že hranice okresu prochází přímo obcí a chatová osada „Baba“, ležící v těsné blízkosti, náleží do tři kilometry vzdáleného Milínova.

S rozvojem cyklistiky se počet návštěvníků opět zvýšil. Rozlehlý les na okolních návrších, vzniklý po třicetileté válce na místě zaniklých vsí, skrývá historii našeho chudého kraje. Její částečné poznání nabízí zejména naučná stezka, pojmenovaná podle F. X. France, který se nejvíce zasloužil o poznání historie. Kromě ní prochází lesy i další „modrá“ stezka ze Šťáhlavic do Mirošova, „žlutá“ z Nezvěstic do Rakové a Rokycan na kterou u Neslívského rybníka navazuje „zelená“, vedoucí na krásný zámek Kozel, „červená“ ze Šťáhlav přes Kozel do Rokycan a další síť neznačených lesních cest pro pěší i cyklisty.

Značená cyklotrasa 2039 vede ze Šťáhlav přes Kornatice, Mešno a Lipnici do Spáleného Poříčí. Cyklotrasa 2154 vede ze Lhůty přes Šťáhlavice lesním masivem okolo hájovny Hádky nad Kornaticemi do Mešna. Obec Kornatice ve spolupráci s mikroregionem HBPK vybudovala spojku obou cyklotras přes obec.

Kornatice samotné nenabízí žádné památné stavby kromě kapličky, jejíž stáří se dosud nepodařilo určit. Jednoznačně je to nejstarší stavba vesnice která je spolu s pomníkem padlých obyvatel v I. světové válce obklopena stoletými lipami. Za zmínku stojí zámek Kozel (cca 6 km) a zřícenina hradu Lopata včetně historie jeho neolitického a eneolitického osídlení, ležící ve stejnojmenné přírodní rezervaci (zhruba 3 kilometry). K tomuto hradu jistý čas patřily i dnes zaniklé vesnice a tvrz Nestajov či Neslívy. Jako poslední pozůstatek další zaniklé tvrze Javor je pouze příkop v místě „Zámeček“, poblíž rovněž zaniklé vsi Javor. Mnohem zachovalejší jsou zbytky tvrze Mydlná.

Za zmínku rovněž stojí architektonické řešení obce Lipnice, ležící asi tři kilometry jihovýchodním směrem. Do dnešních dob zůstalo zachováno a chráněno jako památková rezervace její jedinečné uspořádání tzv. staročeské okrouhlice s centrálním rybníkem a soustřednými kruhy selských obydlí.
V blízkosti se nachází i přírodní památka Hádky, tzv. „Dubovka“ s chráněnými druhy rostlin a keltskými mohylami a přírodní památka Zvoničkovna. I mimo ně však rostou nepříliš rozšířené druhy rostlin jako jaterníky, upolíny, ocůny, petrklíče či konvalinky.

Některé z nezvykle vysokého počtu rybníků v okolí (s místními názvy Kábov, Oužlabák, Březničák, Neslívák, Pilařák, Veský a Mydná odvozené z historie, popisu či účelu ) nabízí možnost i letního osvěžení. Zejména největší Kornatický, neboli také Pilařák podle svého účelu nad bývalou vodní pilou, a nově upravený Veský rybník, přímo na okraji Kornatic. Naopak Březničák je významnou přírodní lokalitou pro výskyt čolka velkého. Součástí okolních lesů jsou i přírodní parky Kornatický potok (2001) a Kamínky (1979).

Hasiči jsou nejrychlejším sborem na Rokycansku

Ve výčtu kornatických aktivit nelze zapomnout na dobrovolné hasiče.

Soutěžní družstvo startuje ve složení Vladislav Strejc, Jaroslav Koc, Jiří Lev, Josef Brožík, Petr Šrámek, Tomáš Hřebíček, Jaromír Čech, Josef Krátký, Libor Skala - Únětice. Některých závodů se zůčastnil za náš tým i Aleš Mik, Petr Vlas - Nezvěstice, Petr Dongres - Holoubkov, Jaroslav Bilder - Raková, Radek Tomášů - Nevid.

Letos si reprezentanti SDH vedou skvěle. Vyhráli okrskové i okresní kolo soutěže v požárním sportu a jezdí na prestižní závody západočeské hasičské ligy. Nasbírali zatím sedm bodů a zejména 10. příčka z Krašovic jim sluší!

Sbor dobrovolných hasičů je nejstarší společenskou organizací v Kornaticích. Za dobu své existence zažil doby vzestupu i stagnace a je nositelem mnoha vyznamenání. Má přes čtyřicet členů.

Stolním tenistům postup do kraje těsně unikl

Sportovní klub v Kornaticích je velmi mladý. Byl založen v roce 1992. Ovšem už od roku 1985 působil v Kornaticích oddíl stolního tenisu při TJ Slavie Kakejcov. Od roku 1996 má SK dva oddíly.

ODDÍL STOLNÍHO TENISU má 10 členů a skládá se ze dvou mužstev. První družstvo hrálo od roku 1998 okresní přebor, rezerva okresní soutěž. V sezóně 2005 celek Kornatic A zvítězil v okresním přeboru a postoupil do kraje. Po sestupu hrál SK první housle v nejvyšší soutěži na Rokycansku, jenže zaváhání v závěru znamenalo prvenství Podmokel o jediný bod! Významným úspěchem stolního tenisu v Kornaticích bylo i druhé místo žáků v okrese v roce 1989.

Každý rok oddíl pořádá vánoční turnaj - Memoriál Jaroslava Šuly, který se může pochlubit velice dobrou účastí. Od roku 1997 je turnaj rozdělen na registrované a neregistrované hráče, což se osvědčilo.

ODDÍL NOHEJBALU byl založen v roce 1996. Má 15 členů a rovněž se skládá ze dvou týmů. Původně se jeho zápasy odehrávaly na lupkovém hřišti za kulturním domem. Po vybudování antukových kurtů toto hřiště osiřelo a hráči využívají mnohem lepší terén a prostředí, o které se dělí s hráči tenisu. S tímto zázemím vzrostl i zájem o členství ze strany hráčů bez trvalého bydliště v naší obci a oddíl byl rozdělen na dva celky. Výkon týmu se s rostoucí konkurencí zlepšil a v ročníku 2001 skončilo „A“ družstvo druhé v okresním přeboru. Protože vítěz neměl zájem, SK Kornatice podal přihlášku do krajského přeboru, kde se v první sezóně dokázal 8. místem z deseti účastníků udržet. V následujícím roce stoupl počet týmů v krajském přeboru na dvanáct, ale celek Kornatic skončil opět osmý. Přesto byl ze soutěže vyloučen pro nedostatečnou práci s mládeží. V roce 2004 si ale náš zástupce své místo vybojoval zpět vítězstvím v okresním přeboru. Doufejme, že tentokrát se v kvalitnější soutěži usadí na delší dobu. Družstvo to potvrzuje v rozehraném ročníku 2008, drží se v klidném středu tabulky.

Záložní tým hraje od svého založení okresní přebor a patří k jeho absolutní špičce. V roce 2004 dokázal tento mladý celek obsadit dokonce druhé místo hned za svými oddílovými kolegy a potvrdit tak současnou nadvládu kornatického nohejbalu v okrese.