Třicítka obyvatel se v nápaditých maskách dostavila do sálu zdejší restaurace před polednem. Následovaly poslední úpravy a cesta za starostou pro pomyslný klíč od obce. Jindřich Šustr si jako první radní zvolil královský převlek a se spoluobčany se vydal po jednotlivých staveních. Se soumrakem dění pokračovalo tancem.