Prvním z nich byly ´naro-zeniny´ zmíněné památky. Dostavěná byla roku 1609, po utrakvistech přešla na katolíky a koncem minulého století kostel získali pravoslavní.

Zároveň se 410. výročím dostavení památky si účastníci přesně na den připomněli i popravu biskupa Gorazda, k níž došlo před 77 lety. Mučený a zastřelený byl za pomoc parašutistům – strůjcům atentátu na Heydricha. Právě s jeho pomocí našli dočasný úkryt v pražském kostele v Resslově ulici. Událost a osobnost Gorazda (vl. jm. Matěj Pavlík), který byl v roce 1987 svatořečený, dokumentovala v rokycanském chrámu i malá výstava. „Převezený sem byl také oltářní stůl z Resslovy ulice. Došlo k tomu i proto, že první pomoc parašutisté našli právě v Rokycanech,“ uvedl kněz David Dudáš.

Koncertu, který k příležitosti obou výročí církev ve spolupráci s městem uspořádala, se vedle věřících zúčastnila řada dalších zájemců. O hudební dárek se postaral Pražský mužský komorní sbor. V dokonalém souzvuku mužských hlasů pětičlenného týmu zazněly nejkrásnější liturgické písně ve staroslověnštině.

Dalšími dárky k výročím se staly nové venkovní ikony, umístěné v průčelí chrámu, a přítomní mohli obdivovat i veliký lustr, který ozdobí chrámovou loď.

Akce se účastnil starosta Václav Kočí s místostarostou Janem Šaškem. Kočí v krátké zdravici kostel označil za jednu z dominant Rokycan. Připomněl podíl města na jeho rekonstrukci a přislíbil také pomoc do budoucna.