„Nyní je komplex vytápěn plynovou kotelnou I. kategorie a jsou zde instalována dvě systémově odlišná zařízení, teplovodní a parní. Ze stavebního hlediska je objekt kotelny na konci životnosti jak z hlediska technologického, tak stavebního a rekonstrukce je nezbytná,“ zdůraznil náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí, investic a majetku Martin Záhoř.

Připomněl, že v minulosti bylo výběrové řízení na rekonstrukci kotelny vypsáno třikrát, ale ani jednou nebylo dokončeno. Poslední zakázka z loňského roku skončila námitkou k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Důvodem byla podseknutá cena uchazeče s nejnižší cenou. Proto se nemocnice rozhodla zakázku zrušit.

Odbor investic a majetku krajského úřadu nechal prověřit dříve zpracovanou projektovou dokumentaci. Včetně možnosti využití stávající kotelny a statického zajištění havarijních stropních konstrukcí kotelny. Odborné posouzení zpracovala firma z Prahy. „Novou projektovou dokumentaci na rekonstrukci kotelny poté zpracovala společnost ČKJ Projekt. Dokončila ji v květnu a bude využita jako jeden z podkladů pro zadání nové zakázky,“ konstatoval Záhoř.

Policie ČR - ilustrační foto.
Rokycanští policisté zachránili život mladému muži, který po pádu ztratil vědomí

Nová veřejná zakázka bude vypsána formou výzvy pro neomezený okruh dodavatelů a ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce. Administrátorem se stane Centrální nákup Plzeňského kraje. Předpokládaná hodnota bude činit 30 milionů korun bez daně. „Po rekonstrukci bude kotelna vybavena nejmodernější technologií, včetně softwarového řízení pro provoz a správu zařízení. Vybraný zhotovitel by také měl zajistit po dobu rekonstrukce teplo a teplou vodu pomocí mobilní kotelny, jejíž provoz a doprava je započítána v předpokládané ceně zakázky,“ uzavřel náměstek hejtmana.