Upravovaný úsek je asi 200 metrů dlouhý. Dělala se nová komunikace, parkovací stání, zálivy pro zeleň, chodníky a po jedné straně přibylo veřejné osvětlení. Úpravou de facto prošla celé ulice. Chodníky, včetně stání, jsou ze zámkové dlažby, silnice má od středové osy na obě strany k okrajům sklon dvě a půl procenta. „Museli jsme kvůli tomu odfrézovat podloží dost hluboko, aby se mohly pokládat a hutnit další vrstvy až po finální,“ informoval Josef Bušek ze Strabagu.

„Úpravy jsou téměř hotové, zbývají doplnit drobnosti a dopravní značení. Ulice je už ale průjezdná. Kolaudace by se měla uskutečnit 26. srpna. S výsadbou stromů se však počká na příhodnější klimatické podmínky,“ informoval Jan Engler, mluvčí radnice.