Nesouhlasí s její politickou a odborovou činností, která jí není dána zákonem a kterou podle něj vykonává. Soudce Jiří Levý rozhodl, že příspěvky i příslušnou sankci lékař zaplatit musí. Částka se vyšplhala přes 14 000 Kč. Proti rozhodnutí soudu se ale Koza se svým advokátem Jaroslavem Svejkovským odvolá.

„Nejde mi o ty peníze, vím, že to nakonec dopadne tak, že to zaplatím i s pokutami a soudními náklady. Za rok se ale u soudu sejdeme znovu, protože členské příspěvky opět nezaplatím. Nebudu podporovat někoho, kdo neplní svou zákonem danou funkci a nad rámec svých pravomocí hlásá jménem komory své vlastní politické názory a zastupuje funkci odborových organizací,“ vysvětluje svůj vzdor Koza.

Členství v ČLK je pro všechny lékaře v ČR povinné, stejně jako členské příspěvky. „S tím já souhlasím, žádný lékař nemůže být vyjmut z kárného dohledu. Naše profese potřebuje komoru, která by dohlížela na etiku naší práce a hájila zájmy svých členů. To, co představenstvo komory dělá, za morální nepovažuji, jsem zvyklý na jiný způsob vystupování,“ říká primář. Vadí mu třeba, že profesní časopis ČLK Medical si neudržel apolitičnost a například v titulku hlásá „Protesty proti Julínkovi sílí, Julínkovné se rovná jedno euro“.

Soudce sice primáři přiznal, že komora veřejně vystupuje politicky i odborářsky, zároveň ale dodal, že to jak bude organizace vypadat, mohou svou volbou určovat sami lékaři. „Do komory volí asi dvacet procent lékařů. To, že bych do toho měl zasahovat, mi připomíná totalitu, kdy mi bylo řečeno, abych vstoupil do KSČ, protože ji mohu měnit a usměrňovat zevnitř. Možná že ano. Já na to nemám čas, léčím lidi,“ reaguje lékař.

Jindřich Šebor, představitel plzeňské organizace ČLK, uvádí, že vyloučení Kozy z ČLK, a tedy následný zákaz vykonávání lékařské praxe je jednou z možností, jak by mohl spor skončit. „Je to ale velice nepravděpodobné. Bude se to zřejmě řešit pouze sankcí, pokuty už platil opakovaně. Zásluhy primáře Kozy v lékařství jsou nesporné, bylo by to absurdní,“ míní Šebor.

O neplacení členských příspěvků ví i ředitelka Fakultní nemocnice Plzeň Jaroslava Kunová. „Jako člověk primáře Kozu chápu a souhlasím s ním. Kdyby mělo ale dojít k nejhoršímu, tedy k vyloučení, byla by to pro nemocnici obrovská ztráta,“ uvedla Kunová. Vyloučení z ČLK se ale primář neobává. „Nejsem žádný heparinový vrah, před soudem jsem za třicet let lékařské praxe stanul poprvé. Své lékařské povinnosti mám splněny na třikrát tolik než poslední dva předsedové ČLK,“ říká rozhodně Koza.

Členství v ČLK je podmínkou pro výkon lékařské profese v ČR. Ústavní soud loni zamítl návrh pravicových poslanců na zrušení ustanovení zákona o povinném členství. Soudci nenašli na členství nic protiústavního.

Vladimír Koza
Narodil se v roce 1954 v Plzni. Vystudoval Lékařskou fakultu UK, od r. 1979 pracuje na oddělení klinické hematologie FN Plzeň. Ve FN Plzeň založil program transplantace kostní dřeně. V r. 1992 se podílel na vzniku Centrálního registru dárců kostní dřeně, později nazvaného Český národní registr dárců dřeně. Zasloužil se o to, že v roce 1994 vzniklo v rámci FN Plzeň samostatné hematologicko-onkologické oddělení, v jehož čele stanul. Toto odborné pracoviště se pod jeho vedením stalo jedním z největších transplantačních center krvetvorných buněk v ČR a do konce roku 2008 provedlo více než tisíc transplantací. Zasloužil se o vznik Nadace pro transplantace kostní dřeně a je předsedou její správní rady.