Nejvíce, 5 milionů korun, získá Dobrovolný svazek obcí povodí Berounky na spolufinancování dokumentace pro stavební povolení skupinového projektu Čistá Berounka – II. etapa. Projekt přispěje ke zlepšení životího prostředí a zlepšení kvality vod.

Významnou dotaci ve výši 800 tisíc korun obdrží obec Břasy. Peníze využije na odstranění kritické situace v zásobování pitnou vodou, která nastala po zimě beze srážek na sklonku letošního dubna.

Posledním příjemcem krajské dotace z Rokycanska jsou Litohlavy. Suma 400 tisíc korun pomůže obci financovat odstranění následků přívalových dešťů, které obec zasáhly 28. května.