Po Rokycansku začala kolovat ´ověřená´ zpráva. Rychle se šíří a svědčí o tom, že Češi jsou přece jen rebelové a nechybí jim dar humoru.

My ji objevili třeba na facebookových stránkách dobřívského vodního hamru. Obsah je burcující, týká se nebez-pečí ztráty další významné památky regionu. A ne jen tak ledajaké. Jde o mariánský morový sloup v Rokycanech.

Ze zdroje blízkého krajské vládě unikla podle zmíněného sdělení informace, že v souvislosti s revitalizací Masarykova náměstí se má stěhovat. Do Plzně! Hlasování při lednovém zasedání zastupitelstva už je prý jen pouhou formalitou. „Celá akce Sloup je dlouhodobě připravovaná a nepředpokládají se komplikace," tvrdí autor zvěsti.

Ve finále budí zpráva úsměv, v mnohých ale ve světle nedávné transakce s Muzeem dr. Bohuslava Horáka zároveň i hořkost. Jasně to zaznívá i ze zprávy. V ní totiž údajný zasvěcený zdroj pisatele podotýká: „Akci jsme si nanečisto vyzkoušeli na rokycanském muzeu, které je již teď vlastně v Plzni, a vše proběhlo v naprosté pohodě."

„Nápad na stěhování morového sloupu z rokycanského Masarykova náměstí do plzeňské Škroupovy ulice, k síd- lu krajského úřadu, je samozřejmě hloupost. Chápu ale, že v kontextu aktuálního, a velmi smutného, sloučení rokycanského muzea s muzeem plzeňským, se může něco takového objevit. Ostatně sám se stále po krajském zastupitelstvu těžko smiřuji s tím, že krajská koalice o zrušení samostatnosti rokycanského mu- zea, bez konzultace s městem, odborníky a stovkami účastníků petice, rozhodla. Proto, i v kontextu posledního rozhodování krajské vlády, ani nevím, zda si mohu dovolit se nad touto „kachnou" vůbec pousmát. Chci ale ještě zkusit věřit, že ano," konstatoval místostarosta Jan Šašek.

Pokračování na straně 3