Plzeňský kraj v březnu letošního roku nechal vypracovat znalecký posudek na odkup 100 % podílu společnosti TWB Praha s.r.o. vlastnící nemovitost – bývalé Městské lázně. Obvyklá kupní cena souboru nemovitostí a pozemků byla stanovena na 140 mil. Kč. Výše odhadní ceny bude při odkupu Plzeňským krajem respektována.

Využití budoucích opravených prostor vychází z Objemové studie bývalých Městských lázní v Plzni Atelierem Soukup Opl Švehla s.r.o.

„Máme teď jedinečnou příležitost do této budovy umístit multifunkční sál, expozice a depozitáře Západočeské galerie, multifunkční sál, konferenční sály a prostory pro talentované děti ze střediska Radovánek, environmentální centrum zaměřené na změnu klimatu ve městech, prostory pro prodejní výstavy a propagaci oblastí našeho kraje i centrum pro folklórní soubory našeho kraje,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro životní prostředí a zemědělství Josef Bernard a dodává: „Objemově získáme více než dvojnásobný prostor oproti plánované budově galerie v přibližně stejné hodnotě. A naopak vytvoříme přívětivý prostor pro občany našeho kraje.“

Hradozámecká noc v Kladrubech.
Uvidí rockovou operu nebo zlatou svatbu knížete. Blíží se Hradozámecká noc

Ještě před zasedáním krajského zastupitelstva, které se uskuteční v pondělí 5. září 2022 od 10 hodin, budou mít zastupitelé Plzeňského kraje k dispozici veškeré materiály – znalecký posudek i objemovou studii využití budovy – a zároveň je pro ně připraven seminář s prezentací komplexních podkladů pro možnosti kraje.