Ve vztahu k Rokycansku budou dále řešit přesun finančních prostředků pro dokončení stavební akce Břasy – Liblín nebo schválení výkupu pozemků kvůli napojení severního cípu okresu na dálnici.