V úterý se na rokycanské radnici sešli ti, kteří pomáhají lidem svou nejcennější tekutinou. Mezi nimi byli prvodárci, i ti, kteří darovali už po několikáté.
Slova se ujal starosta města Vladimír Šmolík a ředitelka nemocnice Hana Perková, kteří poděkovali všem přítomným za obětavost a odhodlání.
Od prvního ledna nového roku mohou dárci, kteří mají trvalé bydliště v Rokycanech bezplatně používat parkovací místa, a to na základě ´speciální karty´. Ti, kteří byli na více jak deseti odběrech mají její platnost trvale.
Na úplný závěr si všichni slavnostně připili a popřáli si pevné zdraví a štěstí do dalších let.