Podle vedoucího fakulty Jiřího Pospíšila by měl právě systém, kdy každý z předmětů je ohodnocen určitým počtem kreditů, udělat jasno v tom, jak dlouho kdo studuje.

„Je to kravina,“ tvrdili ale studenti z vyšších ročníků. Kredity jsou ale naprosto běžné na ostatních fakultách ZČU. I budoucí právníci nyní musejí splnit povinných 300 kreditů za celou dobu studia. To znamená zapisovat si předměty tak, aby jim jejich absolvování zaručilo povinný počet kreditů. Mnozí netuší, zda se jim to podaří. Škola ale studentům ve vyšších ročnících poskytne určitý bonus navíc.

„Studujeme čtvrtý ročník a kreditní systém je pro nás novum, které jsme nikdy neřešili a vlastně jsme dosud nevěděli, že je nějaké rozdělení předmětů na A, B, C, v němž má získaný kredit pokaždé jinou hodnotu,“ vysvětluje studentka, která si nepřeje uvést jméno. Dosud si prý zapisovala předměty podle toho, nakolik pro ni byly lukrativní. Právě ty ale nyní mají kreditů nejméně.

„Právě na systém přecházíme, takže se objevuje spousta věcí, které ještě nejsou dořešeny. Pokud mají studenti problém se zapsanými předměty, lze je ještě výjimečně zapsat nebo naopak vyškrtnout během vymezeného týdne,“ uvedl Pospíšil.

Kreditní systém bude také během příštího týdne na fakultě vyvěšen.