Na další čtyři roky se spojená obce Břasy ocitne ´v rukou´ Miroslava Kroce (kandidátka SNK Pro harmonický rozvoj obce dále SNK PHRO). Všemi patnácti hlasy byl hladce zvolený starostou. Ustavující zasedání mělo rychlý spád, během půl hodiny bylo rozhodnuto o všem. Zájem veřejnosti o dění byl ale značný, přihlížela mu šedesátka občanů, takže by se dalo říci, že v sále Prokopcovny byli oproti zastupitelům v jasné přesile.

Poklidně plynoucí scénář akce narušil pouze jediný protinávrh, a sice když na místostarostu byl z pléna nominovaný ve funkci starosty už dříve působící Jan Špilar (kandidátka SNK Klub nezávislých následně SNK KN). Návrh ale nezískal dostatečnou podporu. Do role byl poté obsazený Petr Kuncl (SNK Za čistou a klidnou obec SNK ZČKO), pro něhož dvanáctkrát zaznělo ano, dvakrát ne a jeden hlasující se zdržel vyjádření.

Pokračovalo se volbou zbývajících členů rady. Ke ´starostovské´ dvojici přibyla Marta Prokopová bezpartijní, z kandidátky KSČM), Martin Caletka (SNK PHRO) a Petr Kounovský (SNK Občané Břas). Hlasy padaly jako přes kopírák, zopakoval se výsledek nastolený při volbě místostarosty.

Výbory budou při obecním úřadě pracovat jen dva, tedy v rozsahu stanoveném zá- konem. Jedná se o kontrolní, do jehož čela zastupitelé jed- nomyslně poslali Josefa Sedleckého (SNK ZKČO), a kontrol- ní, kterému vzhledem ke stej- nému skóre velí Tomáš Hůlka (SNK Občané pro občany).

Vedle už zmíněných patnáctku zastupitelů doplňují Jan Dach a Radek Franta (SNK KN), dále František Bláha, Robert Fousek a František Bělohlávek (SNK Patrioti Břas) a Vlastimil Kodet (SNK ZČKO).

„V nejbližší době v činnosti navážeme na rozpracovanost přichystanou bývalým vedením. V úseku procházejícím obcí budeme pokračovat ve výstavbě silnice Bezděkov Liblín. Nově pak ze všeho nejdříve bude třeba připravit rozpočet na rok 2015 a věnovat se také chceme zabezpečení školských institucí," uvedl nový starosta.