Výjimkou není ani společnost, operující na 2900 hektarech kolem Rokycan a sedmi stech hektarech na Nepomucku. „Za kalamitní označujeme situaci především v polesí Čilina. Ztráty předběžně počítáme na tři tisíce kubíků dřeva,“ hlásil šéf společnosti Lesy města Rokycany Stanislav Suda. Většinou se jedná o jednotlivé vývraty při cestách a také o paseky po těžbě, ovlivněné kůrovcem. „Sotva jsme lesy uklidili od tohoto škůdce, začínáme od nuly. Jenže jednotlivé stromy těžbu a přibližování dřeva značně prodražují. Nehledě na skutečnost, že se musíme cenově pohybovat v reálných číslech kvůli nadbytku suroviny po kůrovci,“ dodal Suda. V úterý jezdil s kolegy až do setmění kolem frekventovaných komunikací, kde motoristům hrozilo nebezpečí pádu nalomených dřevin. Nápor silného větru nevydržely zejména nahnilé smrky. K prodeji téměř bezcenné, takže je lze využít do kamen.

Lesáci nedoporučují návštěvníkům vstup do lesů. Zůstalo zde totiž množství nalomených dřevin.