Dvě z nich jsou v Cháchově (už zde byla realizovaná těžba napadených dřevin) a čtyři v lokalitě Kotel. Kromě toho moderní metoda zjišťování výskytu škůdce upozornila na patnáct míst k prověření.

Fotografie ze satelitu lesníci využili poprvé využili letos v červenci. A výsledek? Třicet ohnisek a sedmdesát lokalit k bližšímu zjišťování, přičemž nejvíce jich bylo kolem Žďáru. Za ohnisko odborníci považují už tři stromy a více. Předností snímání je odhalení kůrovce v počátečním stádiu, kdy není viditelný ze země. „Ve srovnání s červencem jde nyní o značný pokles a věříme, že kůrovec v našich lesích je na ústupu. Vrchol u nás byl v loňském roce. Minulý týden jsme kontrolovali polesí za pomoci rekognoskačního letu z Líní, kdy jsme si ohniska potvrdili,“ zdůrazňuje jednatel LMR Václav Blecha.

Zdroj: Deník/Václav Havránek

S třiceti ohnisky z léta začali lesníci okamžitě pracovat. Vykáceli napadené stromy a rychle je odvezli z lesa, aby se kůrovec dále nešířil. Uklidili také klest z napadených stromů. Povinnost zalesnit holiny do dvou let pak zaměstnanci firmy splní ještě letos. S kůrovcovou kalamitou se Rokycanští potýkají tři roky. Za loňský rok vytěžili téměř 60 tisíc kubíků dřeva, což je jednou tolik, než je běžný roční plán. Letošní čísla jsou závislá především na kůrovci. Čísla za první tři čtvrtletí jsou ale optimistická. Je vytěženo necelých 30 tisíc kubíků dřeva. „A moc už toho nepřibude, letošní těžba bude o poznání nižší než v roce 2022,“ podotýká další jednatel Stanislav Suda.

S kalamitami souvisí rekordní zalesňování. Při jarním bylo vysazeno 290 tisíc sazenic na 51 hektarech plochy, z toho bylo 84 tisíc smrku, tedy jen 30 procent. Nyní je v plném proudu podzimní zalesňování holin s aplikací více než sto tisíc obalovaných sazenic. Sází se listnaté i jehličnaté stromy. Kromě toho musí lesníci zvládnout natřít stromky proti okusu, opravit oplocenky a připravit vánoční stromky na prodej.