Na vyřízení žádosti o přezkoumání mají hodnotitelé třicet dní. Právě tato doba ale může být pro zmiňované žáky kritická. Některé vysoké školy totiž přímo na přijímacím řízení vyžadují maturitní vysvědčení. Bez něj není možné zkoušku absolvovat. „Myslím, že určité školy vzniklé problémy zohledňovat nebudou, jiné zase ano. Zatím nové informace o záležitosti nemáme," sdělila ředitelka gymnázia Drahomíra Rancová.