„Částkou 3,6 milionu přispěl Státní fond životního prostředí a zbytek doplatil Ústecký kraj,“ přiblížila starostka s tím, že obec se nyní bude starat o udržitelnost. V plánu má na místě zpracovávat štěpku, což by vyřešilo velké množství odpadu z údržby veřejné zeleně, za který obec po odvozu do kompostárny platí. Štěpka by se podle starostky dala poté dále využívat.

„Jámy chceme oplotit a odkoupit ještě malou část sousedního pozemku, tak abychom tam měli manipulační prostor a samostatný vjezd,“ popsala Hlaváčová s tím, že si obec proto před nedávnem podala na krajský úřad žádost o dotaci na nakládání s bioodpadem. Rozhodnutí, zda Hrobce podporu získají, padne letos na podzim.

„V případě, že nebudeme v žádosti úspěšní, budeme muset z vlastních prostředků jámy alespoň oplotit, aby byly zabezpečené,“ doplnila starostka. Obci v bývalém areálu kravína patří právě jen dva betonové žlaby. Odkoupila je před lety i s odpadem za symbolickou korunu od tehdejšího majitele. Ten předtím pronajal areál jiné firmě, která sem už v devadesátých letech odpadní látky navezla a pak se vypařila.

Nástěnné malby v kostele Všech svatých v Rohatcích na Litoměřicku restaurují akademické malířky Eva Votočková a Anna Svobodová
FOTO: V kostele v Rohatcích malířky restaurují pozoruhodné malby

Zapáchající zbytkové mastné kyseliny pocházely z ústecké Setuzy a stabilizační kaly z čistírny odpadních vod. Referentka z oddělení životního prostředí krajského úřadu Anna Lehká, která se na vyčištěné jámy přijela včera podívat, připomněla, že odstranění odpadů trvalo deset měsíců.

„Materiál bylo nejprve nutné zahustit dřevní štěpkou, aby se do ní nasákl a bylo ho možné odvést. Na závěr proběhlo čištění žlabů od veškerých zbytků odpadních látek. Obtížné bylo důkladně vyčistit hlavně stěny jam,“ vylíčila Lehká.

Rozbory odpadu podle ní ukázaly na velký obsah niklu. Panovaly proto obavy, aby nebyly negativně zasaženy spodní vody. „Naštěstí beton dobře izoloval a provedené sondy a analýzy podloží v okolí žlabů nepotvrdily, že by nebezpečné látky prosákly,“ ujistila Lehká. Zhruba 700 tun odpadních tekutin skončilo ve spalovnách, kde se postupně přimíchávaly do směsí.

Likvidace čtvrt století staré ekologické zátěže se začala v Rohatcích připravovat už před třemi lety. Tehdy se na místo přijel podívat i ministr životního prostřední Richard Brabec. „Takovou spoušť a nezodpovědnost jsem už dlouho neviděl,“ poznamenal tehdy ministr při pohledu na zapáchající laguny a přislíbil finanční pomoc na odstranění od státu.