„Návrat zájmu o tyto klasické hudební nástroje nás samozřejmě těší. V posledních letech převažuje také poptávka po výuce sólového zpěvu a ani letošek není výjimkou. Ještě bychom si přáli, aby stoupl počet nováčků zajímajících se o dechové nástroje, hlavně žesťové," konstatovala zástupkyně ředitele Alena Vim- rová. Důvodem je hlavně to, že oblíbený dechový orchestr ZUŠ si potřebuje vychovat dal-ší posily, aby byla zajištěná vysoká úroveň a dobré fungování celku i do budoucna. Vedle zmíněného orchestru při škole funguje rovněž velmi úspěšný Big Band.

Pokud jde o hudebníky, k do- mácímu stříbru ZUŠ Rokycany už dlouho patří také pěvecké sbory. O jejich další pokračování je v tomto případě nárůstem zájemců o zpěv na dlouho postaráno. Přes nej-mladší Ještěrky a Barvičky až po vyspělé a úspěchy sbírající Da Capo a Da Capissimo. To se třeba po výpravě do Ameriky tentokrát chystá do Finska a Da Capo už je zase objednané pro koncert v chrámu sv. Víta.

„Plánů máme všichni dost, včetně výtvarníků, dramatického oboru či tanečníků. Zda se je ale podaří zrealizovat, se teprve uvidí," konstatovala Vimrová.

Počet žáků školy je už dlouhodobě stabilní. Pohybuje se kolem osmi set a zvyšování kapacity za současných podmínek už ani dost dobře není možné. Všechny třídy jsou maximálně vytížené, výuka je zaplňuje až do večera.

Z nováčků se 65 kluků a děvčátek zajímá o výtvarné činnosti, devadesát jich bylo přijatých ke studiu hudebního oboru, taneční má patnáct nováčků a co do působení v ZUŠ nejmladší dramatický deset.

Podle vedení školy je už znát nástup silnějších ročníků, a tak ne všechny zájemce o přijetí bylo možné zatím uspokojit.