Za petiční výbor ve složení Martin Lang, Jiří Kantor, Jan Lehner, Tomáš Makaj a Jan Šašek nám jeho předseda Lang řekl: „Text petice je přiložený v plném znění u podpisových archů. Ty jsou rovněž ke stažení na www.brdskelisty.cz."

Mimo jiné se v něm píše: ´Rokycanské muzeum vybudovali již před téměř 110 lety jeho zakladatelé pro město Rokycany a Rokycansko jako instituci střežící jejich kulturní odkaz, sbírky a vědecké poznání, nikoli však pro účely Plzně a její okolí. Generace sběratelů i dobrovolných dárců z Rokycanska od počátků po dnes rozmnožovaly jeho sbírky, pečovaly o ně a naše veřejnost byla a je na toto muzeum oprávněně hrdá.

Výše uvedený záměr krajské rady chápeme jako nesystematický, bezprecedentně nekulturní a neuctivý počin, jako akt svévole, na jaký si netroufly ani totalitní režimy. Zároveň poukazujeme na skutečnost, že se zvolenými zastupiteli, ani s veřejností nebyl tento záměr předem diskutován.´

Petice proto apeluje na zastupitele Plzeňského kraje, aby výše uvedený záměr rady Plzeňského kraje nepodpořilo a aby o celé věci bylo nadále jednáno transparentně, pod kontrolou veřejnosti.

Lang také oznámil, že petiční archy budou ode dneška k dispozici v Městském úřadě v Rokycanech, Městském úřadě v Mirošově a rovněž v tamní knihovně, dále v Městské knihovně v Hrádku, v Ekocentru (synagoga) a Hylákově muzeu Radnice, v Městském Muzeu J. V. Sládka ve Zbiroze, v Muzeu Středních Brd ve Strašicích a obecním úřadě i v knihovně tamtéž. Podpisová místa budou označená.

„Na podporu petice proběhne podpisová akce také v terénu formou kontaktní kampaně," doplnil za sebe i kolegy Lang. Akce bude ukončená 25. listopadu a petiční archy výbor předá zastupitelstvu Plzeňského kraje, aby se jeho členové mohli seznámit s obsahem před prosincovým zasedáním. (naš)