Poražené kmeny tak nejsou lesem vláčené na svoziště a odtud do manipulačních skladů.

„Vzhledem k četným kolům a schopnosti manévrování tyhle mechanismy lesní terén nijak citelně nepoškozují, nezapadají do něj. Běžný traktor ho zničí daleko víc,“ uvedl šéf Lesů města Rokycan (LMR) Stanislav Suda. Přes výborné zkušenosti ale Rokycanští přesto stroje nasazují jen do vhodného terénu a porostů, aby se vyhnuli možnému vzniku škod.

„Musíme se pohybovat opatrně, abychom neodřeli okolní stromy. Kácíme totiž jen ty označené, nebere se celá plocha šmahem,“ vysvětloval řidič vyvážecí soupravy Josef Vladař. „Stromy předem vybíráme. Les se prosvětluje i kolem kotlíků, což jsou ty náletové ostrůvky malých smrčků, aby mohly lépe růst. Tím nemusíme v lokalitě vysazovat nové stromky,“ ukazoval Suda.

„Na počítači harvestoru zvolím, o jakou dřevinu se jedná. Sám pak už si po odvětvení kmenu měří délku, na jakou je porcuje, průměr, podle kterého se ukládají, a vykazuje i zpracované množství,“ objasňoval Miroslav Kolář možnosti stroje. Podle toho, v jakém terénu se pohybuje a jaká je síla porážených stromů, dokáže nový pomocník lesáků za směnu zvládnout od 50 po 120 kubíků dřeva.

„Abychom tyhle mechanismy kupovali, to by se nerentovalo. Harvestor podává takový výkon, že bychom ho ani neuživili. Má obrovskou produktivitu práce. Než by dřevař nastartoval pilu, strom je poražený a skoro i odvětvený. Oba stroje si pronajímáme, budou se tu činit čtyři měsíce,“ sdělil Suda. Za tu dobu zvládnou polovinu roční těžby společnosti, to je zhruba deset tisíc kubíků dřeva. Část se rovnou prodává jinam, část – už naporcovaná – míří na pilu LMR k dalšímu zpracování.

„Při zmíněném způsobu těžby nám také odpadla starost s likvidací klestu. Těžaři ho stáhnou na hromady a rovnou naštěpkují. Ušetří se pracovní síly a nehrozí nebezpečí požáru jako při pálení,“ doplnil Suda. Navíc je o vzniklý materiál zájem.