Začátkem týdne se v městysu Liblín uskutečnilo ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva. Jednoznačně při hlasování zvítězila dosavadní starostka Ester Laláková. Důvěru jí vyslovili všichni představitelé.

„Určitě jsem ráda, že na další čtyři roky budu moci zasáhnout do chodu Liblína. Spoustu věcí máme naplánovaných a je potřeba je dotáhnout do konce. Rádi bychom zvýšili turismus," svěřila se Laláková. „V současné době jednáme o kostele, který bychom chtěli v budoucnu mít ve svém vlastnictví," vysvětlila. „Dále bychom chtěli opravit obecní úřad, kde by měly vzniknout tři nové byty," plánuje Laláková.

Největší investiční akcí by však mělo být vybudování Správního a společensko-kulturního centra městysu Liblín. „V současné době jsme nechali vytvořit studii stavby a na webových stránkách městysu jsou různé náhledy," uzavřela Laláková.

Pokud by se všechny tyto plány uskutečnily, Liblín by se stal jistě významnou turisticky vyhledávanou lokalitou. A to nejen díky kempům a řece Berounce.