Projekt byl spolufinancován z prostředků ministerstva pro místní rozvoj. „Ve výši deset milionů, přičemž celková cena se vyšplhala na více než osmnáct milionů,“ uvádí starostka Ester Lipertová. O realizaci se postarala firmy Král PM centrum se středisky v Plzni a Kralovicích.

Kromě sídla úřadu je zde rovněž knihovna a připravuje se expozice historie Liblína a Libštejna v krásných historických prostorách. Úřední doba zůstala stejná. V pondělí od 13 do 16 hodin, v úterý od 16 do 18 hodin, ve středu od 8 do 12 hodin. Starostka je však v úřadě většinou k zastižení denně od 8 do 15:30 hodin.