Lépe je vidět

Ve čtyřech etapách se podařilo zrekonstruovat a rozšířit veřejné osvětlení v obci. „Za pomoci dotací z ministerstva pro místní rozvoj a Plzeňského kraje jsme opravili místní komunikace na náměstí, v horní části Liblína a u bytových domů včetně nového chodníku,“ zdůrazňuje místostarostka Pavlína Štěpánková.

Voda a odpady

Schválená je rovněž smlouva o dílo pro zpracování projektové dokumentace na dokončení vodovodu a kanalizace v Liblíně, což je pro obyvatele městyse citlivé téma. A pokračují také přípravné práce na projektu Liblín-objekt úřadu městyse.

V obecním parku se odborníci věnovali ošetření stromů. Byla vysázena linie 34 ovocných dřevin – v druhovém složení 12 slivoní, 3 jabloně, 4 hrušně a 15 třešní ptačích.

Památky prokoukly

Za přispění ministerstva kultury se představitelé městyse snaží opravovat památky. Z posledních akcí to jsou tři kříže: první na hřbitově, druhý před kostelem, třetí v horním Liblíně.

Dále jde o socha sv. Markéty a sv. Jana Nepomuckého i křtitelnice v kostele. Z veřejné sbírky na rekonstrukci kostela svatého Jana Nepomuckého v Liblíně byla opravena socha sv. Anny a sv. Markéty i šest rokokových svícnů.

Slavnosti: 20. srpna

Magnetem, a to nejen pro sever okresu, jsou Liblínské slavnosti. Se zpěvačkou Helenou Vondráčkovou )patronkou DSS), vystoupením mnoha regionálních souborů a skupin, mší svatou a také pouťovými atrakcemi. Letos snad pokračování oblíbeného pořadu nic neohrozí, takže si zaškrtněte sobotu 20. srpna.