„Kromě mláďat puštíků, poštolek a jezevců, máme u nás ve stanici i liščata. Ta se k nám dostala z nejrůznějších míst. Většinou kvůli prováděným výkopovým pracím, a nebo se zatoulala a byla náhodně odchycena. Několik mláďat se nám už podařilo umístit v jiných chovatelských zařízeních, ale tři mladé lištičky je ještě možné u nás spatřit,“ uvedl Pavel Moulis, předseda ZO ČSOP Rokycany. Mimo praktických zásahů se totiž místní ochránci snaží i osvětovou činnost. Každý týden tak středisko navštíví desítky dětí, aby se o jejich činnosti dozvěděly co nejvíce.

S některými živočichy, jako je například i liška obecná, se lidé běžně nesetkávají. „Rády pobývají v lesích, parcích či křovinatých stráních. Jsou aktivní zejména večer a v noci, kdy loví obratlovce do velikosti husy a zajíce, především však ty malé – hlodavce,“ sdělil Moulis. Lišky žijí podle něj v naprosté většině případů samotářsky, výjimkou je období páření. Vyskytují se po celé Evropě, severní Africe i v Asii.