Zejména z rodu Opatrných, kteří tu v sobotu absolvovali další početný sraz. Zásluhu na tom má hlavně Jan Opatrný a pozval příbuzné do centra obce i k posezení do sálu restaurace. Začínalo se v kostele sv. Václava společnou modlitbou. Pak se účastníci zastavili u rodové pamětní desky a lípy. Po obědě si všichni prohlédli výstavu historických dokumentů. Na jevišti vystoupily děti, promítala se projekce z prvního srazu a početné sestavě židle téměř nestačily.

Odpoledne se o o program starali májovníci. Šikovní kluci a děvčata, kteří vystřihli Staročeskou besedu a poctivě objeli celou Líšnou. Se zastávkami ve staveních, tancem i něčím na posilněnou. Večer se setkali ti odrostlejší a neděle byla v restauraci Na návsi vyhrazena oslavě Dne matek.

K hospodě v centru se váže jedna aktualita. Od pondělí 13. května až do konce června patří okolí restaurace rozsáhlým úpravám. S rekonstrukcí cesty, vylepšením parkovacích míst a vybudováním venkovního posezení. Provoz ovšem přerušený není, jen motorizovaní hosté musí odstavit vozidla vpravo od hospůdky.