Starostové obcí na to podle informací z obcí reagovali objednáním kontejnerů na bioodpad. Potvrdili tak, že chtějí tento jev co nejvíce omezit. Ve většině měst i obcí okresu velkoobjemové nádoby běžně fungují.

Podle Jana Vaščáka z rokycanského Rumpoldu–R je nyní při upravování travnatých ploch poptávka po těchto službách výšší. „Listí by se ideálně mělo odvážet na bioplochy a tam pak nechat kompostovat. Vesnice si mohou o naše služby samozřejmě zažádat, ať už mají kontejner vlastní, nebo ho chtějí zapůjčit. Starostové některých obcí v okrese berou problematiku velmi vážně a postupují správně. Například pravidelně umísťujeme a vyvážíme kontejnery na bioodpad v Litohlavech, Volduchách nebo Tymákově,“ informoval včera Vaščák.

Přesto se ale najdou i v místech, kde je kontejner k dispozici, lidé, kteří kupí listí na hromady a pak ho zapálí. Sousedy takové jednání pohoršuje. „Pro mě je to naprosto nepochopitelné. U nás v obci je kontejner každé dva týdny, někdy ho odváží i nenaplněný a soused přesto listí zapálí na zahradě. Kouř mi jde přímo na vyprané prádlo, nemluvě o tom, že nemůžu ani vyvětrat,“ rozčilovala se obyvatelka menší vesnice na Rokycansku.

„Je to bezohledné. Jediným vysvětlením je mi lenost a sobeckost lidí, ale stěžovat na úřadě si nebudu, nerada bych prohloubila už takhle vyhrocené sousedské vztahy,“ doplnila důchodkyně, která si právě z toho důvodu nepřála uveřejnit jméno.

V Hrádku u Rokycan letos zaznamenali jednu stížnost na pálení listí v zahradě. „Mohu potvrdit, že oficiálně jsme u nás řešili jednu takovou záležitost, ale v obci nemáme žádnou vyhlášku, která by tuto problematiku nějak omezovala,“ řekla pracovnice úřadu Václava Tichá.

Příznivcem pálení je naopak Jaroslav Korejs. „Nemám čas na odvážení listí do kontejneru. Jsem toho názoru, že když je to přírodní, tak to zlikviduji sám, ostatní odpad dokonce třídím. Když jednou za rok udělám ohýnek z listí, nemůžu nijak zvlášť ohrozit ovzduší. Zapaluji to pouze, když nefouká vítr a jako starý táborník vím, jak bezpečně takový oheň ukočírovat. Navíc sousedy pokaždé informuju předem a zatím jsme se kvůli tomu do konfliktu nikdy nedostali,“ řekl.

Mluvčí krajských hasičů Alena Marešová varovala před možnými následky takového počínání. „Letos jsme zatím žádný takový případ hlášený neměli, ale v minulosti nebylo výjimkou, že se oheň při pálení listí rozšířil nebo doutnal ještě druhý den. Pálení listí určitě vůbec nedoporučujeme. U takto zapříčiněných požárů sice nebývá velká peněžitá škoda, ale je to opravdu zbytečný a drahý výjezd jednotky, která by mohla být v tu dobu potřebná někde jinde, kde je v ohrožení lidské zdraví. Občané, kteří takové ohně dělají, si to mnohdy neuvědomují, přitom mají na výběr jiné – ekologičtější a hlavně bezpečnější – řešení v podobě kontejnerů. Pokud se ale přesto rozhodnou listí pálit doma, apelujeme alespoň na dodržování bezpečnosti, jako je neustálé hlídání ohně, dodržování správné vzdálenosti ohniště od všeho, co by mohlo chytit a následně opravdu důkladné uhašení,“ sdělila Marešová.

Městský úřad v Rokycanech navíc zajistil od 11. října do poloviny listopadu každou sobotu od devíti do čtrnácti hodin přistavení velkokapacitních kontejnerů na různá stanoviště. Na jaře a na podzim jsou na vybraných veřejných prostranstvích města přistavovány kontejnery. Lidé se o tom mohli dozvědět z Deníku nebo z vyvěšených a rozesílaných letáků.

„V současnosti zkouší město Rokycany nový systém odděleného sběru bioodpadu ze zahrad do velkokapacitních kontejnerů. Občanům jsou k dispozici dva kontejnery – jeden v chatové oblasti pod Čilinou a jeden u rodinných domů v ulici Pod nemocnicí. Pokud se tento systém sběru osvědčí, bude v příštím roce rozšířen,“ informoval Josef Hůza z rokycanského úřadu, odboru rozvoje města.

Každá obec si řeší svoz bioodpadu sama. Na to, aby se listí nepálilo, dohlíží v Rokycanech městská policie. „Samozřejmě, že nejlepším způsobem, jak se zbavovat bioodpadu, je a bude hlavně domácí kompostování,“ doporučil ideální řešení odborník přes odpadové hospodářství Hůza.