„Nejprve u pomníku padlých, kde jsme posléze hovořil o minulosti i přítomnosti našeho seskupení. Doplnil mne starosta obce Milan Preťo,“ uvedl představitel SDH Josef Čihák, který kolegům velí od 1. ledna. Bilanční sněmování v klubovně doprovázela takřka rodinná atmosféra a došlo i na občerstvení.