„Pořádáme ho po osmnácti měsících a je dobře, že počet lidí v obci roste,“ zdůraznila místostarostka Šárka Pražská. Ujala se slavnostního proslovu, ovšem ještě předtím účastníci zatleskali šikovným recitátorům a tanečníkům z místní mateřinky.

Pozváni byli rodiče sedmi dětí. Dostavilo se jich pět a převahu měli páni kluci – Matěj Krejčí, Daniel Šnajdr, Filip Lukeš a Maxim Chernetskij. Něžné pohlaví zastupovala pouze Karolína Blahníková.