Zastupitelé Rokycan tento měsíc záměr schválili. Odsouhlasili uzavření takzvané Smlouvy o budoucí dohodě vlastníků provozně souvisejících kanalizací s obcí Litohlavy. II.

„Rozhodli jsme se, že odkanalizujeme obec a pustili jsme se i do projednávání dalších spojitých okolností,“ konstatoval starosta Milan Preťo. Podle zpracované studie se ukázalo, že nejvýhodnější pro obec bude připojení na ČOV. V současnosti se pracuje na projektové dokumentaci akce, ve výběrovém řízení (soutěže se zúčastnily čtyři firmy) vyhrál VOS Sokolov. Nyní už je ve stadiu přípravy k územnímu rozhodnutí. Hotové je také geometrické zaměření celé obce. Následovat bude snaha o získání stavebního povolení a pak už nic nebrání žádosti o dotaci na výstavbu. „Podle studie by se předpokládané náklady akce měly pohybovat kolem pětatřiceti milionů,“ dodal Preťo.

Rokycanská ČOV je projektovaná na 25 tisíc ekvivalentních obyvatel. „K efektivnímu čištění odpadních vod napojení Litohlav jen prospěje. „Zvýšení množství těchto vod by se mělo ve finále projevit snížením nákladů na jejich čištění. Zlevní se cena pro koncové zákazníky, ale vzhledem k objemu vod z Litohlav, což je v celkovém kontextu celkem zanedbatelné množství, půjde o haléřové položky,“ uvedl vedoucí odboru rozvoje města Jiří Hlad.