close Starosta obce Milan Preťo info Zdroj: Deník/Václav Havránek zoom_in Starosta obce Milan Preťo Jízda přes Litohlavy je teď pro silné nervy. Co je příčinou?

Obec v současné době prochází velkým rozvojem výstavby. Jak v oblasti nových rodinných domů, kdy zde registrujeme dva developerské projekty, tak potřebným rozvojem technické a inženýrské infrastruktury.

Největší akcí je v současné době projekt Litohlavy – splašková kanalizace. S cenou 55 milionů korun včetně daně z přidané hodnoty. Začátek se odehrával v roce 2018, kdy byla zpracována projektová dokumentace a získali jsme stavební povolení. Následovalo v roce 2020 podání žádosti o dotaci na Státní fond životního prostředí.

Byli jste úspěšní?

Akce je plně zajištěná financováním ze SFŽP za podpory krajského úřadu a finančními prostředky z rozpočtu obce bez využití bankovního úvěru.

Jak to vypadá s vlastním harmonogramem?

Stavba začala v dubnu letošního roku a bude ukončena po ročním zkušebním provozu v roce 2024. realizace se po výběrovém řízení ujala plzeňská firma Streicher..

To je z vašich vizí a představ všechno?

Nikoliv, protože navazující stavbou bude rekonstrukce pravé krajnice krajské silnice směrem od Rokycan. Konkrétně vybudováním nových vjezdů k rodinným domům, odvodnění vozovky a nové asfaltové povrchy na místních komunikacích.

Plánujete ještě letos další akce?

Další akcí pro rok 2021 bude výstavba nového dětského hřiště v lokalitě u koupaliště, kde obec zakoupila vhodný pozemek od Státního pozemkového úřadu. Naváže tak na už vybudovaný přírodní biotop který vznikl v loňském roce za pomoci nadace ČEZ – stromy.

Dopravní obslužnost považujete za dostačující?.

S nástupem nové firmy jsme součástí linky Rokycany – Litohlavy – Klabava – Rokycany. Spoje jezdí v pracovních dnech i o víkendech.

O dění se v obci starají o spolky dobrovolníků. Chcete někoho pochválit nebo vyzdvihnout?

Bezpochyby to jsou sportovci, kteří se věnují především mládeži. Nadšenci z TJ Litohlavy měli třeba pod křídly v minulém týdnu čtyřdenní soustředění našich přípravek a mladších žáků v areálu jednoty pod Vršíčkem. Ale to je na samostatný článek.

Radost máme i z hasičů. Pořádají nebo spoluorganizují akce pro děti i dospělé. Tedy pochopitelně v době, kdy to nebylo svázané restrikcemi. Chlapi se ovšem vyznamenali na sklonku června a patří jim poděkování vedení obce i spoluobčanů! Obětavě a aktivně likvidovali následky vichřice a přívalového deště, kdy byla zasažena část sportovního areálu pod Vršíčkem a zaplavena jedna z místních komunikací bahnem.

Teď se sbor připravuje na sobotu 18. září. V obecní klubovně mu bude předané zásahové vozidlo od SDH III Bušovice.

Pokud jde o společenský život, jsou Litohlavy proslulé udržováním lidových zvyků a slavností i bohatým společenským životem. Každoročně se zde koná několik tanečních zábav, k dispozici je i dobře vybavený hostinec a sportoviště s možností pořádání nejrůznějších zábav.