Jinak působí jako zvěrolékař. Buď je za pacienty, léčí nebo operuje. Zajímalo nás, co člověka tak vytíženého ná– hle přiměje odjet do divočiny.
„Naše veterinární pracoviště v Rokycanech završí zanedlouho dvacet let činnosti. Jsme sehraný tým, snažící se věnovat práci maximum, osobní volno jde často stranou. Najednou zjistíte, že už dva roky jste třeba nečerpali delší dovolenou a začnete se cítit unaveně. Na to mám pak velmi dobrý recept – expedici na Papuu Novou Guineu,“ usmíval se.

Protože ho, jak se svěřil, už několik let pronásleduje myšlenka vypravit se ke kmeni Korowai Dalam, zamířil tam. Jedná se opět o „stromové lidi“. Říká se jim tak proto, že si staví svá obydlí vysoko v korunách stromů. Na území státu žije několik kmenů stromových lidí, více známo je jich pět. Uzel s kolegy nyní ale míří za šestým, asi nejdivočejším z divokých.

„Přes jeho území jsme při minulých expedicích přelétávali a jejich stromové domy jsme měli možnost prohlédnout si alespoň z výšky. Žijí totiž už v oblasti ležící za takzvanou pacifikační linií. Před čtyřmi lety jsme se pak k jejich území přiblížili skoro na dosah, bohužel nám ale utekli nosiči. Bojí se, že by je muži kmene Korowai Dalam zabili a snědli. Žádný Papuánec k nim nepůjde – nemůžou. Možná by je opravdu zabili,“ sdělil doktor.

Pavlínu Uzlovou pocit spokojenosti z mužova putování zrovna neprovází. „Každou chvilku to probírám,“ říká, „ale co mám dělat?“ Zatím se jí muž neozval. Ale to ji, vzhledem k podmínkám, do nichž se vydal, neděsí. „Spíše, kdyby byl problém, by se někam vydávali hledat pomoc. Tak je to aspoň domluveno. Do určitého data by se ale ozvat měli. Pokud ne, vysílala by se záchanná akce. Gépéesku mají, mohli by se snad dostat někam k misii. Zatím se utěšuji, že je snad všechno v pořádku. Věřím, že do zvláštního nebezpečí nepůjdou. Ví, že tu má děti.“

Jisté však je, že se čeští dobrodruzi pohybují po horké půdě. Jsou v oblasti, kam by nikdy nedostali víza, ta se vystavují jen pro oblasti turisticky dostupné. S malárií a jinými exotickými chorobami jsou smířeni, už s nimi bojovali. „Obdivují, že v dnešní době tamní lidé dokáží žít na úrovni doby kamenné. Že nic nepotřebují, jen se najíst a jsou spokojení. Samozřejmě je láká i krásná krajina a myslím, že tak trochu si chtějí dokázat, co sami zvládnou,“ míní paní Pavlína.

„Jsme přesvědčeni, že bělochům velké nebezpečí od Korowai Dalamů nehrozí. Možná nám seberou vybavení, ale to nevadí,“ uvedl Uzel a slíbil, že o dojmy se podělí.